| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Sylwestrowy newsletter | Powiadom znajomego | Forum sylwestrowe | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Sylwester Wybrzeże SłowińskieSylwester na Wybrzeżu Bal sylwestrowy na Wybrzeżu Słowińskim Oferty Sylwestrowe z Wybrzeża Słowińskiego
- | - Dodaj ofertę sylwestrową | Sylwestrowy cennik usług | Wróżby i Horoskop Sylwestrowy | Kursy Turystyczne | Księgarnie | Kursy walut | Sylwestrowy Katalog Stron - | -
- | - Luźne rozważania | Historia Nocy Sylwestrowej | Tradycje Sylwestrowe | Poradnik Sylwestrowy | Ciekawostki Sylwestrowe | Kalendarz Sylwestrowy | Pogoda na Sylwestra - | -
Sylwester Wybrzeże Słowińskie Sylwester Wybrzeże Słowińskie / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Sylwester Wybrzeże Słowińskie. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Sylwester Wybrzeże Słowińskie może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Sylwester Wybrzeże Słowińskie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Sylwester Wybrzeże Słowińskie, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Sylwester Wybrzeże Słowińskie nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Sylwester Wybrzeże Słowińskie. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Sylwester Wybrzeże Słowińskie udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Sylwester Wybrzeże Słowińskie nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Sylwester Wybrzeże Słowińskie uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Sylwester Wybrzeże Słowińskie jest równoznaczne z udzieleniem Sylwester Wybrzeże Słowińskie nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Sylwester Wybrzeże Słowińskie ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Sylwester Wybrzeże Słowińskie w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Sylwester Wybrzeże Słowińskie nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Sylwester Wybrzeże Słowińskie uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Sylwester Wybrzeże Słowińskie uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button